El camí que uneix Vic i Sentfores-La Guixa ja està obert a la circulació. La nova via destinada a vianants i ciclistes fa dos metres d’amplada i la major part del seu recorregut és paral·lel a la carretera amb l’objectiu de fomentar els hàbits saludables, millorar la connectivitat i seguir treballant per tots i cadascun dels racons del municipi.

Estic molt satisfeta d’aquest nou camí que connecta Vic amb Sentfores-La Guixa que permet avançar cap a una ciutat més sostenible, que fomenta l’activitat i els hàbits saludables i en què es tenen en compte tots i cadascun dels racons del municipi.

L’adequació del camí s’ha executat en la seva major part sobre terrenys de titularitat municipals, però també ha ocupat camps de titularitat privada, els propietaris dels quals n’han permès l’ocupació sense retribució econòmica. A més, s’hi ha col·locat una barrera per garantir la seguretat viària dels vianants i ciclistes que hi circulen, segunt les recomanacions de la Diputació de Barcelona.

Fes el teu comentari