El nombre d’expositors a les Fires i Mercats de Vic va augmentar en un 4% l’any 2018 i el Mercat de Música Viva plenament consolidat, ha arribat a la seva 30a edició, aconseguint que el 35% dels concerts programats siguin estrenes i hi hagin assistit professionals de la indústria musical de 22 països diferents.

Per les diverses fires i mercats de la ciutat, tan sols en un any, hi han passat 550.200 visitants.

El nou Saló del Biogàs i Tractament de Purins, el Saló de la Fusta Contructiva, la nova Fira de l’Autoconsum Elèctric i les Xarxes Intel·ligents, juntament amb la Fira de la Biomassa, posicionen la ciutat de Vic en el sector de les energies netes i sostenibles.

Fires i Mercats organitzats per l’Ajuntament de Vic

Fes el teu comentari